Stichting vrienden van de wijkse moestuin

'We zijn de stevige, voedzame bodem

waarop De Wijkse Moestuin de komende jaren verder groeit'

Sinds augustus 2021 heeft onze moestuin een eigen stichting: Vrienden van De Wijkse Moestuin. Waarom is deze stichting opgericht? Wie zijn de bestuursleden en waarmee houden zij zich bezig?

 

Bea van Sprakelaar geeft als tuinder hart en ziel aan De Wijkse Moestuin. Die heerlijke seizoensproducten teelt zij uiteraard niet alleen, maar met vele vrijwilligers, stagiairs van de tuinbouwopleiding en natuurlijk de oogstgenoten: juist de gemeenschap is de kern van De Wijkse Moestuin. De tuin is niet alleen een plek om lokale groenten te halen en waar hard gewerkt wordt, maar vooral ook een plek om op adem te komen. 

 

De tuinder moet zich vanzelfsprekend voornamelijk kunnen richten op zaaien, groeien en oogsten. Zij wordt bij strategische beslissingen en de uitvoering van secundaire zaken - zoals marketing en subsidieaanvragen - ondersteund door een denktank van betrokken vrijwilligers.

stichting vrienden van de wijkse moestuin

Daarnaast is nu formeel een stichting opgericht. Hiermee heeft de tuinder de beschikking over een orgaan dat de organisatie en bekostiging van activiteiten - die niet uit een normale bedrijfsvoering georganiseerd en bekostigd kunnen worden - te ondersteunen met fondsen, middelen en actief meedenken. De stichting levert, praktisch uitgedrukt, extra slagkracht. 

 

De belangrijkste speerpunten van de Stichting:  

  • Een stevige, voedzame bodem waarop de Moestuin verder kan groeien  
  • Duurzame en continue organisatie voor de komende jaren  
  • Oplossingen bedenken voor vragen met betrekking tot vrijwilligers, educatie en continuïteit  
  • Ruimte creëren voor initiatieven van de tuinder en de oogstgenoten   
  • Met elkaar de wereld mooier maken  

Inmiddels zijn er door de stichting twee subsidies, om in moestuinsfeer te blijven ‘binnen geharkt’ voor de realisatie van de inheemse houtwal en de paddenvijver. 

word vriend

Als je het werk van de Moestuin - en alles wat er gebeurt in die prachtige gemeenschap die we met elkaar zijn - een warm hart toedraagt kun je de stichting steunen met een financiële bijdrage. Voor €15,- per jaar ben je Vriend van De Wijkse Moestuin. Je hoeft geen oogstgenoot te zijn voor deze vriendschap. 

 

Je kunt je bijdrage storten op: NL73 TRIO 0320 402916 t.n.v. Stichting Vrienden van De Wijkse Moestuin onder vermelding van: bijdrage 2023

 

Hoe meer steun, hoe beter de Stichting haar werk kan doen.

 

Het bestuur bestaat uit:

Herman van Sprakelaar (voorzitter)

Harry Laven (penningmeester)

Monika Heldoorn (secretaris)

 

Mocht je vragen of ideeën hebben, stuur dan een email naar stichtingvriendenvan@dewijksemoestuin.nl