Een nieuwe stichting:

 

Door: Ben Pieter Kop (voorzitter van de stichting)

 

De belangrijkste reden voor het oprichten van deze stichting is ervoor te zorgen dat er fondsen aangeschreven kunnen worden voor het opzetten van projecten ter verbetering van de tuin. Door deze verbeteringen zullen wij als oogstgenoten meer kunnen genieten van de tuin en kan de tuinder haar ideeën verder vormgeven.

Een goed voorbeeld zijn de twee subsidies die we hebben gekregen van elk € 1.000, - van “Groen aan de Buurt”. Het eerste bedrag is voor een natuurlijke afscheiding rond de tuin. Deze wordt de komende tijd aangeplant met inheemse planten en bomen. Het tweede bedrag is bestemd voor een paddenpoel. Zo krijgen we meer diversiteit in de tuin voor een beter evenwicht.

 

Verder gaat de Stichting zich bezighouden met het bekend maken van De Wijkse Moestuin. Er gebeuren inspirerende activiteiten op de tuin. Een paar voorbeelden:

Zoals je weet worden opendagen georganiseerd en zijn er verschillende workshops. De Wijkse Moestuin zet zich in voor bewustwording van duurzame voeding. Er zijn contacten met de Voedselbank en de tuin werkt samen met ‘Natuurlijk heel leuk’ aan educatie.

Op zaterdag 9 oktober doet De Wijkse Moestuin mee aan een vrijwilligersproeverij van ‘Groen doet goed in Wijk’ 

Om de tuinder te ontlasten zal de stichting haar bij deze acties ondersteunen.

 

Om de stichting de ruimte te geven om aan de slag te gaan is er financiering nodig. Er zijn een aantal vaste kosten die gemaakt worden. Het inschrijven in de Kamer van Koophandel en het opstellen van het statuut bij de notaris zijn tot nu toe de grootste uitgaven die betaald zijn door de tuinder. We zijn met Bea aan het overleggen wat een goede structurele oplossing kan zijn voor de bekostiging van de vaste uitgaven. Een idee is om alle oogstaandeelhouders ook vrienden van De Wijkse Moestuin te maken. Ook kunnen niet oogstaandeelhouders ‘vriend’ van De Wijkse Moestuin worden. We zullen je op de hoogte houden van de plannen. De Stichting zal jaarlijks ‘de vrienden’ informeren over wat er is gedaan en wat de plannen zijn voor het komende jaar.

 

Wie zit er in het bestuur van de stichting?

De aansturing van de stichting is als volgt ingevuld: De voorzitter van de Stichting is Ben Pieter Kop. Het bestuur bestaat verder uit Monika Heldoorn (secretaris) en Herman van Sprakelaar (penningmeester).  De stichting heeft ook een denktank van oogstleden die meedenken in het verbeteren van de tuin. In deze denktank zitten Bea van Sprakelaar, Willem Baalman en Gwenny Caro.

De Wijkse Moestuin zal blijven bloeien als we met elkaar samenwerken.  Bea zet zich dagelijks in en daar genieten we allemaal van. De mensen van de Stichting dragen  graag hun steentje bij. Er zijn veel vrijwilligers die zich wekelijks inzetten in de tuin.  De oogstaandeelhouders genieten van de tuin en steunen de tuin. We werken allemaal samen aan de verder bloei van De Wijkse Moestuin.

 

Mocht je verder informatie willen over de stichting dan kun je een mail sturen naar stichtingvriendenvan@dewijksemoestuin.nl