gemeenschapslandbouw

Voedsel is een van de basisbehoeften van een mens. Dit voedsel komt er niet zo maar; het moet verbouwd worden. In onze westerse samenleving zijn we eraan gewend geraakt dat het hele jaar door alle soorten groente verkrijgbaar zijn in de supermarkten en bij de groentewinkels. Wie die groente heeft geteeld en onder welke omstandigheden (denk aan bespuiting met gif, maar ook slavernij en uitbuiting) is vaak niet bekend. Producent en consument staan ver van elkaar.

 

Gemeenschapslandbouw of  Community Supported Agriculture  (CSA) is een goed alternatief voor de huidige grootschalige voedselindustrie. Er is bij deze vorm van landbouw sprake van nauwe samenwerking tussen producent en consument. Ze delen beide de verantwoordelijkheid. Consumenten betalen een bijdrage om de productie van voedsel mede mogelijk te maken. Hiervoor krijgen ze producten terug. Er zijn veel vormen van CSA en een ervan is een zelfoogsttuin met oogstaandelen, zoals De Wijkse Moestuin.

Kijk hier voor meer informatie over het ontstaan en de essentie van gemeenschapslandbouw.