Community Supported agriculture

Voedsel is een van de basisbehoeften van een mens. Dit voedsel komt er niet zo maar; het moet verbouwd worden. In onze westerse samenleving zijn we eraan gewend geraakt dat het hele jaar door alle soorten groente verkrijgbaar zijn in de supermarkten en bij de groentewinkels. Wie die groente heeft geteeld en onder welke omstandigheden (denk aan bespuiting met gif, maar ook slavernij en uitbuiting) is vaak niet bekend. Producent en consument staan ver van elkaar. Community Supported Agriculture  (CSA) is een van de manieren om hierin verandering te brengen. Kijk hier voor meer informatie.

Er zijn veel vormen van CSA en een ervan is een zelfoogsttuin met oogstaandelen, zoals De Wijkse Moestuin

Met een oogstaandeel koop je aan het begin van het jaar een aandeel in de oogst van het komende tuinseizoen. Hiermee help je de tuinder om te investeren in mest, compost, zaad en plantgoed. Tijdens het seizoen kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor een oogst tegenvalt. Door een aandeel in de oogst te nemen, neem je ook een aandeel in het risico. Daar staat tegenover dat je, als er veel te oogsten is, hierin ruim mee deelt.